Suomen
liikenne lukuina

Liikennevirasto kehittää suomalaista liikennejärjestelmää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvin käyttäjiä, eli kansalaisia ja elinkeinoelämää palveleva kokonaisuus.

Liikennevirasto julkaisee vuosittain
tilastoja liikenteestä.

Suomalaiset
tekevät vuosittain lähes70 miljoonaajunamatkaa

Junaliikenteen matkustajamäärät

Junaliikenteen matkustajamäärät

Rautateillä
kuljetetaan noin35 miljoonaa tonniatavaraa vuodessa

Tavaraliikenne rautateillä

Tavaraliikenne rautateillä

Suomalainen
matkustaa keskimäärin41 kilometriävuorokaudessa

Suomalainen matkustaa keskimäärin 41 kilometriä vuorokaudessa
(2010–2011).

Matkoista tehdään

 • 30 km (72 %) henkilöautolla
 • 8 km (19 %) julkisessa liikenteessä
 • 1,7 km (4 %) kävellen ja pyöräillen

Liikenneviraston
vastuulla on noin78 000 kilometriämaanteitä

Liikenneviraston vastuulla on yhteensä 88 000 km teitä, rataverkostoa ja vesiväyliä.

 • Maanteillä on noin 14 600 siltaa
 • Pääradoilla on 43 tunnelia
 • Vesiväylillä on noin 25 000 merenkulun turvalaitetta.

Taloustilanteen
muutokset näkyvät
maantie-
kuljetuksissa

Maantiekuljetukset maarajoilla

Maantiekuljetukset maarajoilla

Suomalaisten
matkoista14 %tehdään julkisilla
liikennevälineillä

Julkisen liikenteen matkustajamäärät 2009

Julkisen liikenteen matkustajamäärät 2009

Kotimaan vesi-
liikenteessä tehdään yli4 miljoonaamatkaa vuodessa

Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärät

Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärät

Merikuljetuksien
määrä Itämerellä on
kasvussa

 • Suomenlahti on yksi tiheimmin liikennöidyistä ja vaikeimmin navigoitavista merialueista.
 • Suomenlahdella käy vuosittain noin 40 000 alusta, joista öljytankkereita on noin 6 500.
 • Itämeren merikuljetusmäärien ja aluskokojen ennustetaan jatkavan kasvua lähivuosina.
 • Ympäristön suojelun ja meriliikenteen sujuvuuden kannalta on tärkeää keskittyä ennakoivaan meriliikenteen hallintaan ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn.

Ulkomaan
merikuljetuksista noin30 %tehdään suomalaisilla
aluksilla

Vuonna 2011 ulkomaan merikuljetusten tavaramäärä oli yhteensä 98 508 509 tonnia.

 • Tuonnin osuus 54 226 497 tonnia
 • Viennin osuus 44 282 012 tonnia
 • Merikuljetuksista 29 % tehtiin suomalaisilla aluksilla

Kotimaan
vesiliikenteessä kuljetettiin11 miljoonaa tonniatavaraa vuonna 2011

Kotimaan vesiliikenteen tavarakuljetukset

Kotimaan vesiliikenteen tavarakuljetukset